Har mægleren ret i, at vi skal gøre vor forkøbsret gældende på grundlag af en salgsopstilling?

Vi bor i tofamilieshus og ejer den ene halvdel i form af en ideel anpart. Vi har forkøbsret til den anden anpart ved salg. Den anden anpart sættes nu til salg, og vi overvejer at gøre brug af forkøbsretten.

Ifølge den juridiske definition "ret til at købe til samme pris, som trediemand vil give" mener vi, at vi først skal tage endelig stilling, når der foreligger en slutseddel, og ikke blot på baggrund af en salgsopstilling. Ejendomsmægleren, som står for salget har hertil tilføjet: "ja, hvis slutsedlen afviger væsentligt fra den udbudte pris". Hvad er vores ret i den forbindelse? Hvad er en "væsentlig afvigelse"?

Kan vi tvinges til at tage stilling på baggrund af en evt. urealistisk høj pris i en salgsopstilling?

SVAR:

Det er rigtigt, når du indledningsvist definerer forkøbsret, som en ret til at købe ejendommen til samme pris, som beviseligt kan opnåes fra trediemand.

Det betyder, at du først skal tage stilling til om du vil gøre din forkøbsret gældende, når der foreligger et konkret tilbud fra trediemand.

Ydermere gælder der, at såfremt du ikke ønsker at gøre brug af din forkøbsret, og trediemand i øvrigt vælger at springe fra sit tilbud, da skal du, når der foreligger et nyt købstilbud, spørges påny om du vil gøre din forkøbsret gældende. (medmindre der står andet skrevet i samejebestemmelserne)

Svaret er altså, at du ikke kan tvinges til at tage stilling til forkøbsretten alene på grund af en salgsopstilling.

Med venlig hilsen

Jakob Vinding

RET&RÅD, Helsingør

jug-logo.jpg (14017 bytes)