Må min udlejer kræve betaling for mit vandforbrug på ca. 7.000 kr. gennem de sidste 5 år?

Jeg har et spørgsmål ang. betaling for vand med tilbagevirkende kraft.

Jeg har boet til leje i en privat ejet lejlighed i mere end 20 år. I den tid har jeg aldrig betalt særskilt for forbrug af vand, men lige pludselig får jeg et brev fra min nuv. ejer (der har været 4-5 ejere i de sidste 20 år), om at jeg skal betale for forbrug af vand, som han har "glemt" at opkræve, siden han overtog lejligheden for ca. 5 år siden. Det beløber sig trods alt til over 7000 kr.

Kan han tillade sig at opkræve noget med tilbagevirkende kraft?

Og skal jeg i det hele taget betale for vand (fremover) når jeg ikke har gjort det tidligere? 

I lejekontrakten er der ikke nævnt noget om betaling af vand.

Varme er dog nævnt, og det har jeg også betalt i alle årene.

Svar

Nej, den nye udlejer kan ikke kræve betaling for vand for de seneste fem år. 

Desuden kan ejeren slet ikke kræve særskilt betaling for vand, medmindre der opsættes individuelle vandmålere og huslejen sættes ned med den udgift, som vandet hidtil har kostet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk