Er gebyr på 250 kr. for ændring af lejekontrakt lovligt?

Jeg har i over et år, boet i en 2 vær. lejlighed i Aalborg midtby. Da jeg skulle have tilføjet mit navn til lejekontrakten, som førhen kun have stået i min daværende kærestes navn, blev der forlangt et "gebyr" på 250 kr. for "ulejligheden". Dette er ikke umiddelbart et stort beløb, men jeg vil alligevel gerne høre om dette er lovligt?

Svar:

Hvis din ekskæreste er fraflyttet i utide, kan udlejeren kræve et gebyr, der er "rimeligt i forhold til udlejerens ekstra ulejlighed" - for nu at citere en højesteretsdom fra 2. november 1970. I den situation er det sandsynligvis helt ok med 250 kr. i gebyr.

Som samlever havde du intet krav på at blive boende, og derfor kunne udlejeren i stedet have forlangt, at du skulle flytte, når din ekskærestes lejemål udløb. Den indflyttende samlever får først ret til at fortsætte lejemålet efter to år i den fælles bolig, men i den situation - (opløsning af et forhold efter to års samliv i en lejebolig) - kan udlejeren ikke kræve et begyr.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund