Må man på en generalforsamling fastfryse en forkert beregnet andelskrone?

Vores andelsboligforening har på en generalforsamling i 1997 - på opfordring af en revisor - "frosset" andelskronen, da den i tidligere år har været beregnet forkert. Må man det?

Man er endvidere først samme år begyndt at afskrive forbedringer! Er det lovligt?

SVAR:

Hvis "andelskronen" er beregnet forkert i henhold til andelsboligloven eller foreningens vedtægter, har man pligt til at foretage en (ned-)regulering af priserne for andelsboligerne. Det vil IKKE være lovligt at fastfryse priserne og så håbe på, at egenkapitalen på et eller andet tidspunkt når op på et tidligere ulovligt niveau.

Forbedringer skal afskrives ifølge andelsboligloven, og man kan derfor ikke starte med at foretage afskrivninger fra det tidspunkt man er blevet klar over, at man ikke har foretaget afskrivninger.

Spørgsmålet om prisfastsættelse af andele og forbedringer er ret omfattende og jeg vil anbefale jer at søge advokatbistand for at få rettet eventuelle "skævheder" i foreningen. Ud fra de sparsomme oplysninger der er givet i spørgsmålet, er der meget der tyder på, at den rådgivnng I får ikke er korrekt

Med venlig hilsen

Advokat Torben Winnerskjold.

Advokaterne Sankt Knuds Torv,

Århus