Kan boligselskab kræve, at vi skriver under på, at min samlever og jeg er kærester?

Jeg skal netop til at flytte sammen med min kæreste i et almennyttigt boligseskab.

Vi er lesbiske og boligseskabet KRÆVER, at vi skriver under på, at vi er kærester. Må de det ?????

SVAR:

Lejeren har ret til at lade sin kæreste flytte ind, idet en samlever anses for at tilhører gruppen "medlemmer af sin husstand", se eventuelt § 79 stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Efter min vurdering kan boligselskabet ikke forlange, at I skal underskrive en erklæring om, at I er kærester. Hvis boligselskabet skulle mene noget andet, må det forsøge at opsige eller ophæve lejeforholdet, og i tilfælde af en sådan sag bliver I nødt til at forklare, at I har valgt at danne par som papirløst samlevende.

Mig bekendt findes der ingen retsafgørelser på dette område. Men send for god ordens skyld boligselskabet et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I meddeler, at indflytningen er sket i henhold til § 79 stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Et sådant brev vil med stor sandsynlighed få boligselskabet til at opgive sit noget usædvanlige krav om en "kæreste-bekræftelse" - eller hvad jeg nu skal kaldet det.

Stillet boligselskabet samme krav, hvis en kvindelig lejer lader en mandlig bekendt flytte ind som samlever?

I kan eventuelt stille dette spørgsmål i det anbefalede brev.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund