Må jeg rive væggen ned mellem 2 lejligheder?

Jeg er pt. ejer af en andel i en andelsboligforening og pga. en familieforøgelse, får min familie og jeg brug for mere plads.
 
Der er via en ændring i andelsboligforeningens vedtægter skabt mulighed for ejerskab af endnu en andel og dermed bolig.
 
Strider denne ændring mod anden lovgivning?

For at opnå en sammenhængende lejlighed vil jeg rive en væg ned mellem de to lejligheder, skal man søge tilladelse til dette og i givet fald hvor?

Svar:

Hvis I køber 2 andelslejligheder i samme forening, og slår disse sammen, vil det indebære en nedlæggelse af en selvstændig boligenhed, hvilket vil være i strid med § 46 og 47 i Boligreguleringsloven.
 
En forudsætning for lovlig anvendelse er derfor, at kommunalbestyrelsen har godkendt forandringen, og naturligvis også, at andelsboligforeningen har godkendt.

Da der endvidere er tale om at nedrive en væg, kræves også bygningsmyndighedens godkendelse i henhold til bygningsreglementet.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen