Må man støje så meget man vil, hvis vinduer og døre er lukkede?

Kan I afgøre følgende væddemål mellem min nabo og undertegnede:

Er det ifølge politivedtægten tilladt at støje så meget man vil, hvis døre og vinduer i boligen er lukket.

SVAR:

Nej, det er ikke tilladt at "støje så meget man vil, hvis døre og vinduer i boligen er lukket" - og det fremgår blandt andet af § 3 stk. 2 i den såkaldte normalpolitivedtægt.

   Heri står, at hvis "skrigen, råben, højrøstet syngen eller anden støjende... adfærd" finder sted "på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang (fx en privat bolig)... kan politiet påbyde, at de bringes til ophør".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund