Har man pligt til at bebo en privat andelslejlighed?

Situationen er den, at jeg har gæld og er blevet tilbudt en 2.vær andelsbolig for 24.000 kr.

Hvis min moder bliver skrevet med på andelen, har hun så pligt til også at bebo lejligheden.

Svar:

Svaret afhænger af boligforeningens vedtægter.

I langt de fleste private andelsboligforeninger er der en bestemmelse om, at medlemmet har pligt til at beo lejligheden, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. (Citeret fra § 3.5 i ABF's standardvedtægter for andelsboligforeninger i den ældre boligmasse 1994).

Som en undtagelse fra bopælspligten findes der normalt i vedtægterne regler om ret til fremleje med bestyrelsesn tilladelse i indtil 2 år, når andelshaveren selv er midlertidigt fraværende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg