Må jeg fremleje under midlertidig samflytning med min kæreste?

Falder (midlertidig) samflytning med kæresten i nabogaden ind under de i lejelovens § 70, stk. 1 nævnte grunde, som hjemler ret til fremleje?

SVAR:

NEJ, det gør et "prøve-samliv" ikke. Her er ikke tale om midlertidigt fravær, der kan rubriceres på linje med "sygdom, forretningsrejse, studieophold" m.v.

Flytter du sammen med kæresten i nabogaden, bliver du nødt til at opsige dit lejemål, og du kan eventuelt forsøge at få hende med på, at hun skal anmode udlejeren om, at du også får dit navn på lejekontrakten. Dermed bliver I ligestillet (i forhold til lejeboligen) i tilfælde af, at jeres forhold alligevel ikke går.

Hun kan ikke forlange, at du også kommer på lejekontrakten. Men de fleste udlejere vil godt være med til en sådan ændring, for på den måde får de to personer, der hæfter solidarisk for alle betalinger i lejeforholdet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund