Skal min søster nymale lejlighed efter fraflytning?

Min søster flyttede i en nyindrettet lejlighed i en villa. Indflytningen skete 1/3 i 97, og hun fraflyttede igen 31/10 97. Efter indflytningen skrev hun under på en standard lejekontrakt, men fik aldrig selv en kopi. Derfor var hun heller ikke klar over, at lejligheden skulle males ved fraflytning.

Den nye lejer ville gerne flytte ind hurtigt, idet den 31. var en lørdag, så flyttefolkene skulle have dobbelt betaling. Hun mente ikke at lejligheden trængte til maling. Det gjorde vi andre heller ikke. To af flyttefolkene var forøvrigt malere, så havde vi blot vidst, at der skulle males, havde der været god tid til det. Sømhullerne var pænt spartlet op. 2 uger efter fraflytning, fik min søster sit depositum tilbage minus 3000 kr. som ifølge udlejers mening skulle sikre, at min søster lod lejligheden male, når den nye lejer fraflyttede til foråret. Da min søster som efterlønner ikke bare kan undvære 3000 kr., tilbød vi at komme og male med det samme. Men vi fik ikke noget svar.

Da der var gået en måned, skrev vi igen: at da der åbenbart ikke skulle males, syntes vi, at han skulle aflevere de 3000 kr. Han lovede at sende dem, men der kom ingen penge.

Efter endnu en måned og en ny reminder kom pengene, men han insisterer stadig, at min søster skal lade lejligheden male til foråret.

Spørsmålet er så: Kan han det?

SVAR:

I kan tage det helt roligt, for ejeren af huset har ikke en chance for at få din søster dømt til at betale for maling, når den næste lejer engang flytter.

Efter lejeloven kan en lejer ikke forpligtes til at aflevere det lejede i bedre stand, end det var i, da lejeren flyttede ind. Var det fx nymalet, kan lejeren forpligtes til at aflevere det i nymalet stand. Men selv i den situation skal udlejeren gøre sit krav gældende senest 14 dage efter, lejeren flytter, lige som han - hvis lejeren protesterer - skal kunne bevise, hvilken stand det lejede blev afleveret i. Og det sidste vil under alle omstændigheder være umuligt, når en ny lejer har boet i det lejede i en periode.

Var det lejede ikke nymalet, da din søster flyttede ind, kan udlejeren som sagt ikke forlange, at hun skal aflevere det lejede i nymalet stand.

Var det lejede nymalet, kunne han måske stille et sådant krav, men kun ved din søsters fraflytning. Ikke i forbindelse med den næste lejers fraflytning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund