Hvordan opgøres konto for indvendig vedligeholdelse, når tidligere ejer ikke har afleveret regnskab herfor?

Jeg har købt en mindre ejendom på tvangsauktion, hvor der er en flink lejer og hvor udlejer ifølge hans lejekontrakt har den indvendige vedligeholdelsespligt. Han har været lejer siden 1995 og fået malet nogle gange, men aldrig fået en oversigt over hans indestående.

Han opgav ikke noget beløb ved tvangsauktionen for over to år siden.

Hvad er reglerne hvis man gerne vil være flinke og reelle overfor hinanden. ?

Svar

Som ny ejer hæfter du for tilbagebetaling af det indbetalte depositum, lige som du hæfter for indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto.

Hvis er ikke er ført en konto som den anførte, gælder følgende ifølge lejelovens § 22, stk. 5:

”Undlader udlejeren at efterkomme en anmodning om inden et fastsat tidspunkt at fremlægge regnskaber med bilag for de sidste 5 år, kan lejeren kræve lagt til grund, at der på kontoen henstår et beløb svarende til periodens hensættelse uden fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse”.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk