Skal jeg betale, hvis jeg ikke vasker trappen?

Når en lejer i sin lejekontrakt har underskrevet, at vedkommende lejer er forpligtet til deltage i vask af fællestrappen hver anden måned, kan udlejeren så i tilfælde af misligholdelse fra lejerens side og efter et par henvendelser til den pågældende lejer vedrørende manglende overholdelse af pligten til at vaske trapper, pålægge lejeren at betale de omkostninger, udlejeren har ved at få et professionelt rengøringsselskab til at klare trappevasken ?

Til orientering skal det bemærkes, at ejendommen udlejes af en pensionskasse, og derfor er en privat ejendom.

Svar:

Ja, det kan udlejeren - desværre for dig - godt gøre.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund