3 års-reglen ved bytning.

Jeg har en lejelejlighed, som jeg ikke har beboet i 3 år endnu. Andelsboligforeningen, som udlejer lejligheden til mig, har alligevel godkendt, at jeg kan bruge lejligheden til en byttehandlen.

Mit spørgsmal er så, om administator/ejer af den byttelejlighed jeg skal overtage, kan modsatte sig bytningen med henvisning til, at jeg ikke har beboet min lejligheden i 3 ar endnu ?

Og det altså på trods af, at jeg har skriftlig godkendelse til at kunne benytte min lejlighed til bytning, og at den lejer, med hvem jeg bytter, ingen problemer har med 3 års reglen.

Svar:

Reglen om lejeres og andelshaveres ret til at bytte lejlighed står i lejeloven - helt nøjagtig lejelovens § 73 - og en udlejer/andelsboligforening kan ganske rigtigt nægte et boligbytte, hvis "den fraflyttende lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år".

Da der tales om "fraflyttende lejer", giver svaret på dit første spørgsmål sig selv. Udlejeren af den lejlighed, du bytter dig til, kan IKKE modsætte sig bytning under henvisning til din beboelsestid i din hidtidige lejlighed!

Ligeledes er det ikke et absolut krav, at du og den anden lejer/andelshaver skal have beboet jeres lejligheder i tre år. Hvis jeres respektive udlejere siger "ja" til et bytte, er alt ok!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund