Skal opsagt lejer sige op?

Hvad gælder for en lejer der er blevet sagt op af sin udlejer med 1 års varsel (jf. den særlige regel for lejemål i to-familiehuse) m.h.t. hans opsigelsesfrist på 3. mdr.?

Er denne frist stadig gældende eller kan lejeren flytte efter forgodtbefindende?

Svar

Du har rigtigt fat i juraen, for lejeren kan fortsat sige op med det almindelige varsel, dvs. med tre måneders varsel til den første hverdag i en måned, jf. lejelovens § 86 stk. 1

Skulle lejeren fraflytte tidligere - og aflevere nøglen - har udlejeren pligt til at forsøge at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder ved en sådan udlejning - eller burde have indvundet - skal fragå i hans krav mod lejeren, jf. lejelovens § 86 stk. 2.

Udlejeren kan i øvrigt ikke være sikker på at kunne sammenlægge de to boliger, når den anden bolig i to-familie-huset er blevet ledig pga. en opsigelse fra hans side, jf. lov om midlertidig boligregulering § 46

Med venlig hilsen

Erik Frodelund