Kan udlejer tilbageholde depositum på 7.500 kr. til sikkerhed for varme?

Min søster har boet i en fremlejet ejerlejlighed i 3 1/2 år, men er nu  blevet sagt op med 3 mdrs. varsel.

Opsigelsen var formentlig ikke gyldig, men er accepteret - og hun har  ligeledes været heldig at finde noget nyt og billigere med 14 dages varsel.

Hun ringede til ejeren af  ejerlejligheden og aftalte pr. tlf. at hun ikke skulle betale husleje længere end den tid, hvor hun boede lejligheden.

Ejeren kom og godtog lejligheden, som min søster havde faet malet og  rengjort. Der var en lille klage omkring vindueskarmen, men denne ville han lade gå lige op med det maling, der var brugt til at gore lejligheden i  stand med (som han ellers havde lovet at betale).

Det er imidlertid ikke muligt at få depositummet tilbagebetalt, idet han siger det skal afvente Brunatas opgørelse af varmeregnskabet. Vi har kontaktet Brunata, der ikke vil lave opgørelse før d. 1/9 98. Det er meget længe at vente på 7.500 kr., når hun ved, at hun skal have penge tilbage i varme - som hun jo altid plejer at få. Det er ejerens eneste anke mod at hun kan få pengene tilbage.

Hvor længe kan det kræves at man venter?

SVAR:

Udlejeren må kun tilbageholde, hvad der med rimelighed kan forventes at dække hans krav - i dette tilfælde på ekstra varmeforbrug.

Din søster har krav på at få hovedparten af de 7.500 kr. tilbage, og hun kan eventuelt sende udlejeren et anbefalet brev (som hun af bevismæssige grunde beholder en kopi af) med følgende indhold:

"Hermed skal jeg endnu en gang anmode Dem om straks - og inden otte dage fra modtagelsen af dette brev - at tilbagebetale mit depositum, idet den efterfølgende varmeopgørelse på ingen måde kan beløbe sig til 7.500 kr".

"Jeg kan acceptere, at De tilbageholder indtil 1.000 kr., indtil varmeopgørelsen foreligger kort efter 1. september. Men bliver det overskydende beløb ikke udbetalt inden den angivne frist, må De påregne yderligere omkostninger - for Dem! - idet jeg i så fald ser mig nødsaget til at overgive kravet til advokat".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

Senere brev fra spørgeren:

Kære Erik Frodelund

Vi fulgte dit råd - og i dag kom der en check med posten på kr. 6.800

Vi siger mange - mange tak for hjælpen.

Susanne.