Kan min afdøde bedstemors udlejer beholde depositum, når der er opsparet 28.000 kr. på indvendig vedligeholdelseskonto?

Min bedstemor er død og jeg har spørgsmål vedr. hendes lejemål.

Der er ved indflytning betalt 7.700 kr. i depositum og i løbet af lejeperioden er der på konto til indvendig vedligeholdelse opsparet kr. 28.000 kr.

Spørgsmålet er om udlejer udover de opsparede 28.000 kr. kan beholde det indbetalte depositum.

Hvordan står vi i det hele taget med depositum og opsparing vedr. lejemål?

Svar:

Udlejeren kan ikke beholde det beløb, der står på den indvendige vedligeholdelseskonto, for beløbet overgår på en konto for den næste lejer, se eventuelt lejelovens § 23 stk. 4 under denne linjes lovsamling.

Lejemålet skal afleveres i den stand, der er aftalt parterne imellem - dog kun forudsat, at lejemålet var i mindst samme stand ved indflytningen, se eventuelt lejelovens § 98 stk. 1, sidste pkt.

Udlejeren skal gøre sine eventuelle krav vedrørende istandsættelse gældende senest to uger efter lejemålet er tømt og nøglerne afleveret, se lejelovens § 98 stk. 2, og her skal dødsboet protestere, hvis det ikke kan acceptere kravene.

Har udlejeren ingen krav, skal depositummet på 7.700 kr. udbetales til dødsboet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund