Kan jeg opsætte en støjskærm ind mod mine naboer?

Jeg ønsker at opsætte en støjskærm på tre sider af min grund: Dels ud mod vejen, og dels ind mod hver af mine to naboer.

 Mod naboerne er der i forvejen opsat et plankeværk, men da min grund ligger ca. 30 cm. højere end naboernes, virker plankeværket for lavt set fra min grund. Jeg ønsker at pille plankeværkerne ned, og opsætte en støjskærm i ca. 2,5 - 3 meters højde. Jeg vil naturligvis kun gøre det hvis mine naboer indvilger heri. 

Når jeg har talt med dem og forhåbentlig fået en mundtlig accept, bør jeg så ikke få en eller anden form for skriftlig accept også? 

Hvis der kommer nye ejere hos naboerne så vil jeg jo gerne være sikker på at kunne beholde mit nye hegn. Skal man tinglyse en klausul eller lignende? 

Svar:

Du har ret til at opsætte et såkaldt eget hegn, når der er et fælles hegn, og det omtalte hegn - eventuelt i form af en støjskærm - hvad det så end er? - må have en højde, der svarer til fælleshegnets højde plus afstanden til skel. Står hegnet fx 0,7 meter fra et fælleshegn, der er 1,8 meter højt, så kan det være 2,5 meter højt.

Vil dine naboer være med til, at fælleshegnet udskiftes med en støjskærm på fx 2,5 meters højde - og du betaler opsætningen - kan I indgå en sådan aftale.

Dine naboer vil næppe være med til at tinglyse et servitut på deres ejendommen, selv om du betaler, da den kan påvirke salgsprisen for deres ejendomme. Men juridisk set kan det godt lade sig gøre.
 
Med venlig hilsen

Erik Frodelund