Har vi vundet hævd på en del af naboens grund?

Vi er netop af vores nabo blevet gjort opmærksom på, at vi ikke ejer den nederste del af vores have.

I forbindelse med, at vores nabo "skråt bagved til højre" skal lave en mindre tilbygning, har han været ved kommunen, og der fået udleveret et matrikelkort over vores område (ingen af os er i besiddelse af matr. kort over vores egen grund). Af kortet fremgår det, at en trekant på ca 90 m2 af vores grund i virkeligheden tilhører ham, ja den går faktisk 4 meter ind på vores nabo til venstres jord. Vores grund er som den ser ud idag trapetzformet, men er efter matrikelkortet rektangulær.

Begge parter (vi og pågældende nabo) købte vores ejendomme i 1991. Vi i april, og de i august. Mellem vore "grunde" var der et ældre mirabellehegn, som naboen fandt grimt, så han udskiftede det, efter aftale med os, med et raftehegn.

Ingen af os er af de tidligere ejere gjort bekendt med, at ejerforholdene ikke var i orden. Vi har været på tinghuset og ikke fundet nogle tinglyste dokumenter om forholdet.

Vi har været i kontakt med en ældre beboer fra området, som flyttede hertil i 1954, og som var fætter til "konen" i vores hus, så han har haft sin gang i huset og fortæller, at han så længe, han kan huske tilbage erindrer at forholdene har været, som de er i dag.

Vi har talt med de ejere af vores hus, som købte af "kusinen" i 1972, de bekræfter ligeledes, at det dengang så ud, som det gør idag, og at mirabellehegnet var der allerede dengang.

Der kan således vel ikke være tvivl om, at vi har vundet hævd over området, men hvordan forholder vi os.

Jeg kan se 6 mulige løsninger.

Vi afstår arealet.

Vi kører videre som hidtil

Vi køber arealet til en passende pris (hvad er passende og hvem betaler landmåler)

Vi overtager arealet vederlagsfrit mod at betale for landmåler.

Samme som forrige, men med et godtgørelsebeløb til naboen.

Naboen anerkender ikke hævdet, og der foretages en hegnsforretning.

Naboen som selvfølgelig var lige så overrasket over opdagelsen som os havde endnu ikke noget bud på, hvad de ønskede, men gav udtryk for at vi skulle ordne det i mindelighed, hvilket han ikke uddybede. Men det udtryk dækker næppe over det samme hos dem som hos os.

Arealet har umådelig stor mentalhygiejnisk betydning for os, fordi grundens form giver vores have karakter, men især fordi det bageste skel vender ud mod et grønt område af rekreativ betydning for os. Muligheden for denne adgang var et vigtigt argument for at købe netop dette hus.

Modsat, vil det for naboen blot gøre at hans have vil ende i en dum spids, som ikke vil kunne udnyttes til det helt store. Han har i forvejen adgang til det grønne område. Hans grund er ifølge papirene på 956 km2 og vores er 496. Han har selvfølgelig betalt ejendomsskat af arealet i 5½ år.

Hvilke gode råd har I?

Hvor meget skal vi holde på vores ret? (hvis vi har nogen)

Svar

Efter det oplyste tyder alt på, at der er vundet hævd på det omtalte areal - nemlig såkaldt aldertidshævd, idet ingen nulevende mennesker kan huske en anden tilstand de to grunde imellem.

I kan dog kun vinde hævd på jordarealet, hvis der ikke har været en aftale om lån af jordarealet, dvs. hvis også de tidligere ejere har været i "god tro" hvad angår jeres ret til arealet.

Da I her og nu har fundet ud af, at matriklerne rent faktisk er tegnet anderledes ind, bør I enten få naboen til at enerkende hævden - i en skriftlig erklæring - eller få den anerkendt ved en dom. Tag eventuelt en snak med naboen, og kan I ikke blive enige, så send naboen en anbefalet brev, hvor I understreger, at I har vundet hævd på det på det gældende jordstykke - og ønsker at vide, om naboen vil anerkende hævden frivilligt.

Hvis naboen er enig i, at I har vundet hævd, bør I kontakte en landinspektør, som kan sørge for at få ændret matriklen.

Hvis naboen ikke er enig i, at I har vundet hævd, bør I tage kontakt med en advokat, som kan hjælpe jer med at føre en eventuel retssag. Omkostningerne herved vil sandsynligvis kunne dækkes af jeres retshjælpsforsikring.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund