Kan naboen kræve vort 15 m høje piletræ fældet?

 Ind imod vores naboen har vi et meget stort hængepiletræ, som står på vores side af skellet.

Træet er vel 15 m højt og halvdelen af trækronen  hænger ind over naboens grund. Under træet på naboens side er der opført et  drivhus. Når det blæser og stormer, så falder der både små og større grene  ned på både vores og naboens side, og naboen har flere gange fået smadret  drivhusvinduer som følge af nedfaldne grene.
 
Som følge heraf, forlanger naboen nu at vi, for egen regning skal beskære eller helt fælde træet, da  de mener træet er farligt. De henholder sig til Hegnslovens §19 stk. 2.

Vi  mener dog ikke, at årsagen til de nedfaldne grene skyldes råd, eller alder  som sådan, da alle træer løbende får visne grene som falder ned i  blæsevejr. Vi mener heller ikke at træet kan betegnes som farligt.

Hvem har ret? Vi er klare over, at det kan være svært for dig at svare på, da du  ikke har set træet. Hvem har ret?
 
Svar:

Det er nu ikke hegnslovens § 19 stk. 2, men derimod § 19 stk. 3, der er den  relevante paragraf i denne sammenhæng, og den kan du læse under denne linjes lovsamling.
 
Naboen kan under ingen omstændigheder kræve hele træet fjernet efter § 19  stk. 3, men kun de grene, der måtte "være farlige for sikkerheden på  naboejendommen".
 
Som du selv skriver, så kan jeg ikke vurdere, hvem der har ret, for denne  vurdering kan kun foretages af hegnssynet efter en besigtigelse på stedet.  Men er træet sundt og raskt,  kommer naboen næppe igennem med et krav om  fjernelse af grene.
 

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund