Forlængelse af tidsbegrænset udlejning i 2-familiehus?

Som ejer af et 2-familiehus har jeg et par spørgsmål:

Vi har lejet 1. salen ud tidsbegrænset for 12 måneder

1. er opsigelse nødvendig når lejeaftalen er tidsbegrænset?

2. hvis lejeaftalen forlænges, f. eks 6 måneder, vil dette blive respekteret, eller gælder så pludselig 12 månedersreglen?

Kan lejen sættes op, eller vil dette kunne omstødes?

Svar:

Når en lejeaftale er tidsbegrænset, udløber den automatisk pr. den dato, der fremgår af den. Derfor behøver du ikke at sende en ny opsigelse.

Hvis du vælger at forlænge et tidsbegrænset lejemål, risikerer du, at lejerne kan få tidsbegrænsningen tilsidesat, så de bor på lejelovens almindelige opsigelsesbetingelser. Og det vil ganske rigtigt være 12 måneder, når ejeren selv bor i 2-familiehuset.

Du kan udmærket forsøge at sætte lejen op, for du har ret til at forlange en husleje, der svarer til "det lejedes værdi". Men om huslejenævn eller boligret vurderer værdien til at være mindre, hvis lejerne skulle klage over huslejens størrelse, kan jeg naturligvis ikke vide. Det afhænger af, om huslejen må anses for at ligge på linje med lejemål af lignende størrelse, kvalitet og udstyr.

Men får du for meget bøvl med dine lejere, kan du altid slippe af med dem med et års varsel, og du behøver end ikke at angive nogen opsigelsesgrund. Sådan er reglen, når det gælder et 2-familiehus, som ejeren selv bebor.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund