Er opsigelse modtaget af udlejer d. 2. marts rettidig?

Jeg har udlejet et hus, hvor lejerne ønsker at sige op med 3 måneders varsel. 

De har afsendt opsigelsen anbefalet fra posthuset den 28. februar. Jeg har modtaget og kvitteret for det den 2. marts.

De forventede, at jeg havde brevet den 1. marts.

Hvornår skal lejer betale husleje til?

Svar:

Opsigelsen skulle være kommet frem til dig d. 28. februar, og det er således ikke nok, at opsigelsen er afsendt inden månedens udgang.

Da opsigelsen først er kommet frem d. 2. marts, så er varslet tre hele måneder efter udgangen af den pågældende måned, dvs. til udgangen af juni. 

Men flytter lejerne i god tid, før udløbet af varslet, skal du bestræbe dig på at genudleje for at begrænse huslejetabet, se lejelovens § 86 stk. 3 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk