Opsigelse af fremlejet hus fra udlejers side.

Jeg har et spørgsmål ang. opsigelse af et hus, somjeg har fremlejet.

På fremlejekontrakten (standardkontrakt) står der ikke en slutdato for lejeperioden.

Udlejer bor pt. i udlandet, men hvis han pludselig ønsker at flytte tilbage til Danmark, hvor hurtigt kan han opsige lejemålet?

Svar:

Når der ikke er tale om et tidsbegrænset fremlejemål - da kontrakten ikke indeholder en slutdato - gælder lejelovens almindelige opsigelsesvarsler. Derfor skal din udlejer opsige fremlejemålet med et års varsel.

Eller sagt mere juridisk, så kan din udlejer opsige lejemålet efter lejelovens § 83 litra a og med følgende begrundelse: "Når udlejeren selv ønsker at benytte det lejede".

Selve opsigelsesvarslet på 1 år fremgår af lejelovens § 86 stk 2.

Du risikerer imidlertid at skulle flytte med et kortere varsel, hvis ejendommens ejer har en holdbar begrundelse for at opsige den egentlige lejer, dvs. din udlejer. Som fremlejetager får du nemlig aldrig bedre ret end den egentlige lejer.

Men sker det sidstnævnte, har du mulighed for at kræve dine eventuelle ekstraudgifter betalt af din udlejer.

Ønsker du på et tidspunkt selv at opsige lejemålet, skal det ske med tre måneders varsel, medmindre du har fået en kortere opsigelsesfrist i din lejekontrakt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund