Kan jeg blive ekskluderet på grund af støj?

Jeg bor i en andelsboligforening med 10 andele.

Sidst jeg holdt fest, kom min underbo op og klagede dels over musikken, der blev skruet ned, og dels over at jeg og mine gæster gik med fodtøj indenfor.

Mit spørgsmål er derfor om jeg kan risikere at blive eksluderet fra andelsforeningen på dette grundlag, hvis det ikke står i foreningens vedtægter (min underbo har truet med at arbejde på at eksludere mig)?

 SVAR:

Hvis du gentagne gange støjer i et sådant omfang, at det påviseligt har været til stor gene for de øvrige beboere - og du har fået advarsler - kan du i væste fald blive ekskluderet. Men der gælder ingen regler om, at du og dine gæster kun må benytte det lejede uden sko!

Tag det helt roligt, for din underbo har intet grundlag - efter det oplyste - for at få dig ekskluderet af andelsboligforeningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund