Skal jeg flytte, da mit lejede hus er solgt?

1. januar 1999 flyttede jeg ind i et lejet hus.

Jeg opsagde lejemålet i januar 2000 til fraflytning 1. maj 2000. Da udlejer gerne ville sælge huset, men ikke ønskede, at det skulle stå tomt og jeg gerne ville blive boende, hvis lejen blev sat ned, gjorde vi følgende:

Vi lavede en ny lejekontrakt pr. 20.02.2000, som skulle træde i kraft pr. 1. maj 2000, når den tidligere lejeaftale udløb.

I den nye kontrakt tilføjede vi i § 11, at udlejer kunne sige mig op med 3 mdr´s varsel til den 1. i en måned, såfremt hun fik solgt huset. Samtidig blev huslejen nedsat med kr. 1500,- pr. måned.

Det var en fin aftale, syntes vi begge, men nu er der så sket det, at huset er solgt pr. 25. april 2000 - dvs. inden den nye lejekontrakt er trådt i kraft.

Jeg er selvfølgelig indstillet på at overholde aftalen om 3 mdr´s opsigelse, men udlejer har pludselig travlt med at få mig ud og mener nu, at jeg selv skal opsige lejemålet.

Det vil jeg selvfølgelig ikke, men kan udlejer egentlig opsige mig med 3 mdr´s varsel i den konkrete situation?

Jeg håber på et hurtigt svar, for jeg vil gerne undgå at "dumme mig". Det er en lidt speciel situation, jeg her er havnet i, fornemmer jeg.

SVAR:

Uanset lejeperioden i henhold til den nye aftale endnu ikke er kommet, er aftalen indgået og som sådan bindende. Det er derfor sagen uvedkommende, at huset er solgt før lejeperiodens påbegyndelse.

Man kan ikke gyldigt indgå en aftale som sket. Der er ikke tale om en tidsbegrænset lejeaftale, men derimod om en aftale, der udvider udlejers opsigelsesadgang i forhold til lejelovens regler. Dette kan ikke ske, da lejelovens regler om udlejers opsigelsesmuligheder er ufravigelige.

Det er med andre ord min opfattelse, at du sidder i lejemålet på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår. Det vil sige at opsigelse kun kan ske i begrænsede tilfælde og med minimum 1 års varsel.

Udlejer står altså i en meget prekær situation.

Ønsker du at fraflytte lejemålet alligevel med det samme kan du jo udnytte situationen lidt ved at kræve, at du får dit fulde depositum samt et beløb til brug for flytning og som kompensation for, at du hurtigt skal finde og indrette en ny bolig. Et sådan beløb vil være skattefrit!

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)