Hvilket opsigelsesvarsel gælder for en fremlejetager, der ønsker at flytte?

Hvilket opsigelsesvarsel har en fremlejetager, hvis vedkommende ønsker at fraflytte?

Fremlejeaftalen er udfærdiget på en autoriseret lejekontrakt. Har det betydning for længden af opsigelsesvarslet?

Fremlejetager mener at der ved fremleje gælder et opsigelsesvarsel på 1 måned, hvis han ønsker at fraflytte. Hvor der jo normalt er et varsel på 3 mdr.

Svar:

Opsigelsesvarslet er det samme ved almindelig udlejning som ved såkaldt fremleje, dvs. videreudlejning. Lejeren skal sige op med tre måneders varsel til udløb af en kalendermåned, men flytter lejeren i god tid, før varslet udløber, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje for at begrænse lejerens huslejetab i opsigelsesperioden.

Du kan eventuelt læse lejelovens § 86 under denne linjes lovsamling.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund