Har jeg bytteret til min andelsbolig?

Findes der en lovparagraf, der sikrer mig retten til at bytte min andelsbolig i privat andelsboligforening (med en bolig i anden andelsboligforening), uanset at min forening mener, at en intern regel om ikke at kunne bytte "ud af huset" forhindrer mig heri.

Er jeg sikret rettigheder, som svarer til lejeloven, eller kan en privat andelsboligforening vedtage vedtægter, der stiller mig ringere end lejeloven.

Måske er mit "billede" et levn fra et tidligere liv som lejer?

Svar:

I en privat andelsboligforening gælder dét, der fremgår af foreningens vedtægter.

Hvis vedtægten har en anden regel end dén, der står i lejelovens § 73, bliver du nødt til at bytte inden for huset.

Lejelovens regler gælder for "leje", men selv om du lejer din andelsbolig, så er der et større ejermæssigt element, da du tillige er medejer af andelsboligforeningen. Derfor kan lejelovens regler fraviges i vedtægten.

Hvis der ikke var taget stilling til spørgsmålet i vedtægten, ville du kunne henvise til lejelovens § 73.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund