Kan vi opsige vort lejemål med 14 dages varsel?

Den 1.10.94 indgik gik vi et 2-årigt lejemål af et hus. Lejekontrakten løb 2 år og udløb den 1.10.96. Siden har vi boet i huset uden lejekontrakt og har betalt husleje til udlejeren (dog uden at have fået kvittering).

Nu skal vi flytte til en anden lejlighed pr. 15.6.97 i et almennyttigt boligselskab - vi fraflytter fredag den 20.6.97, og det har vi meddelt udlejeren telefonisk i dag. Vi har endnu ikke sagt op skriftligt, og vi er i tvivl om vi skal gøre det?

Han siger nu til os, at vi har 3 måneders opsigelse, dvs. hæfter for juli, august og september - medmindre han genudlejer det eller sælger huset.

Vi betalte 10.500 i depositum. Huslejen er 3500.

Vi mener ikke, at vi skal betale 3 måneders leje ???? Mht. depositum, det regner vi med skal dække evt. istandsættelser, maling, etc.

Men hvordan er vores rettigheder i det hele taget, når han ikke har fornyet lejekontrakten?

Vi har sagt til ham, at han kan beholde de 10.500 kr. - så har han rigeligt til at dække maling, ødelagt inventar, etc. Man han lægger altså op til, at vi skal betale 3 mdr. + diverse. Er vi på tynd is?

Svar:

Svaret på dit spørgsmål var blevet det samme, uanset om lejemålet havde været tidsbegrænset eller uden tidsbegrænsning. For når fristen er overskredet, gælder følgende efter lejelovens § 80 stk 2:

Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejemålet uden tidsbegrænsning.

Du skal derfor snarest sige op med tre måneders varsel, jf. lejelovens § 86 stk 1, og fraflytter du tidligere, skal din udlejer bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt. Hvad han indvinder ved genudlejning - eller hvad han burde have indvundet(!) - skal fragå i hans krav mod dig, jf. lejelovens § 86 stk 3.

Du kan eventuelt prøve at finde en anden lejer, som er villig til at overtage lejemålet hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund