Har jeg ret til at overtage min fars lejlighed?

Jeg har boet i en lejelejlighed med min far i snart 5 år nu. Han står på lejekontrakten. Han er ved at flytte, og jeg skulle derfor gerne overtage lejemålet, så jeg kan blive boende (og have bytterettighed).

Det mener jeg, at jeg er berettiget til, jvf. § 77 a, men udlejer siger nej. Jeg har kun haft telefonisk kontakt med dem, så jeg har ikke fået en officiel afvisning - endnu.

Kan brevkassen kaste lys over sagen ? Er jeg helt på galt spor ?

SVAR:

Ja

Det har tidligere været fast antaget, at sønnen kunne overtage lejemålet efter lejelovens § 77 a..

Højesteret har imidlertid i oktober 2003 afsagt en principiel dom på dette område. Nemlig en dom, hvor Højesteret kommer frem til, at det forhold, at en myndig søn eller datter bor hjemme, ikke i sig selv indebar, at der opstod et samliv i LL § 77 a's forstand, og at dette gjaldt, hvad enten den unge delte bolig med den ene af sine forældre eller dem begge. Anvendelsen af § 77 a måtte således forudsætte, at der var etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold, som parterne ophævede gennem den ene parts flytning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund