Hvordan laver vi et bofællesskab om til et  anpartsselskab?

Vi er 3 familier i et bofællesskab på en gård, hvor alle ejer lige meget.
 
Kan vi lave det til anpartsselskab og hvordan gør vi? 

Svar:

Reglerne om selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme findes i landbrugslovens § 20.

Hovedbetingelserne er følgende:

Selskabet skal ledes af en ankermand, der repræsenterer flertallet af stemmerne i selskabet og som ejer mindst 10% af selskabskapitalen.

Ankermanden skal opfylde reglerne for personlig erhvervelse af ejendommen.

Samtlige øvrige anparter skal ejes af personer, der er ankermandens ægtefælle, søskende eller beslægtede i ret op- eller nedstigende linie.

Kan betingelsen om slægtskabsforholdene ikke opfyldes er der mulighed for at søge om dispensation herfra, men reglen fortolkes ret restriktivt.

En eventuel dispensationsansøgning skal fremsendes til den stedlige jordbrugskommission.

Såfremt I måtte ønske at gå videre med sagen, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat, der beskæftiger sig med landbrugssager.

En fortegnelse over jordbrugsadvokater finder du på hjemmesiden www.jordbrugsadvokaten.dk.

Med venlig hilsen

Per Elander Rasmussen

Ret & Råd, Tommerup

jug-logo.jpg (14017 bytes)