Har naboen vundet hævd på et thehus på vor grund?

Kære familie advokat

Jeg har et spørgsmål vedrørende en hævdsag.

Min mand og jeg købte en ejendom i september 1995 eller rettere sagt det var mine svigerforældres ejendom, som vi så overtog. Da vi købte ejendommen fik vi målt jorden og landinspektøren kunne se at vores nabo havde bygget et thehus/havehus på vores jord. Vi gjorde ham opmærksom på dette og mente han skulle flytte huset.

Naboen mente helt bestemt han havde vundet hævd på jorden, fordi der i mange år havde stået en rosenhæk og den havde vokset ud over hans jord og ind på vores. For 8 år siden rev han så hækken op og byggede så det hus så det har altså ikke stået der i 20 år.

Har han ret til det eller har han vundet hævd.

Svar

Reglerne om hævd findes i Danske Lov 5-5-1 og 5-5-2, som lyder således:

DL 5-5-1: Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, medmindre det bevisis, at hand hafde det, enten til pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.

DL 5-5-2: Mand kan så vel på brug som på ejendom fange hævd.

Det kan efter oplysningerne ikke udelukkes, at naboen ved hævd har fået ejendomsret til det pågældende stykke jord.- endda på 20 år. Det er ikke afgørende, hvor længe thehuset har stået der, men hvor længe rosenhækken har stået inde på jeres grund.

I kan imidlertid hurtigst muligt rejse indsigelse. I har utvivlsomt været i god tro ved tinglysningen, og I skal da blot rejse indsigelse inden 2 år efter tinglysningen, jf. tinglysningslovens § 26, stk. 1. Hvis naboen ikke frivilligt går med til at anerkende, at skellet går der, hvor matrikelkortet viser, det skal gå, bør I anlægge anerkendelsessøgsmål mod naboen.

Jeg vil råde jer til at få bistand hos en advokat. Husk at jeres retshjælpsforsikring sikkert dækker omkostningerne til en sådan sag.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.