Skal vi betale erstatning til køberen af vort sommerhus?

Vi har solgt vort sommerhus. Køber betingede sig, at alle installationer var i orden. Vi lod varmtvandsbeholderen udskifte og alle installationer gennemgå af en smed, hvorefter alt var i orden.

2 måneder senere modtog vi et brev fra købers advokat. Køber forlanger, at vi skal betale for udskiftning af en sikkerhedsventil, som er blevet utæt efter at han overtog huset, samt tilslutning til offentligt rensninganlæg af et afløb, som vi ikke var klar over var defekt. Vi har ikke brugt det, efter at vi for 6-7 år siden solgte vaskemaskinen.

Vi er ikke imod, at forholdene skal bringes i orden. Men vi er utilfredse med, at køber bestiller håndværkere til at udføre arbejdet uden at spørge os først, og derefter forventer, at vi bare skal betale regningen. Der er heller ikke hjemtaget tilbud på udførelsen af arbejdet.

Hvis køber have kontaktet os inden han lod arbejdet udføre, ville vi have bedt den lokale smed, som har skiftet varmtvandsbeholderen, om at bringe forholdene i orden. På samme måde ville vi have fået en lokal maskinstation til at foretage tilkoblingen af afløbet.

Nu har vi i stedet fået store regninger.

Spørgsmål: Er det lovligt at bestille arbejde udført for andres regning, uden at det er aftalt ?

Hvad skal vi gøre ?

Svar:

Jeg lægger til grund, at I hæfter for de anførte mangler, således at spørgsmålet kun er, hvor meget I skal betale for udbedringen.

I har efter min vurdering ikke haft en egentlig afhjælpningsret, og I skal derfor som udgangspunkt betale erstatning svarende til udbedringsomkostningerne.

Køber burde have reklameret over jer, inden udbedring fandt sted, og den omstændighed, at dette ikke skete, kan muligvis medføre, at køber har fortabt sin ret til erstatning. En anden mulig følge af købers besynderlige fremgangsmåde kan være, at sælger skal bevise, at arbejdet ikke kunne værte gjort billigere.

Arbejdet skal naturligvis udføres til en sædvanlig pris, og hvis I ikke kan acceptere de nu foreliggende regninger, kan prisen vurderes under et syn og skøn.

I bør kontakte en advokat til drøftelse af, om der bør føres en sag om spørgsmålet. I bør under alle omstændigheder betale en erstatning på det beløb, som udbedringen ville have kostet, hvis I var blevet taget med på råd, således at en eventuel retssag kun kommer til at dreje sig om den merpris, som udelukkende er en følge af, at køber undlod straks at rette henvendelse til jer vedrørende de pågældende mangler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg