Må naboen bruge sin motorplæneklipper om aftenen?

Jeg har forgæves søgt efter et eller andet på skrift vedr. anvendelse af diverse motoriserede redskaber om aftenen/natten.

Ikke fordi jeg er speciel hysterisk og ikke vil lægge mig ud med mine ellers gode naboer og genboer, men der er jo noget som hedder almindelig hensyntagen.

Jeg har ikke noget imod anvendelsen af motoriserede redskaber før kl. 21.00, men efter - især når man har små børn. Og især når vinduerne skal stå åbne i denne sommerhede.

Jeg ved, at vores husstand her på vejen ikke er den eneste, som sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af redskaberne så sent om aftenen, og for at afklare enhver tvivl er jeg blevet sat til at undersøge reglerne herfor - hvis der findes sådanne på skrift.

Jeg håber derfor, at familieadvokaten kan hjælpe.

Svar:

Der er ikke i den danske lovgivning taget direkte taget højde for alle de motoriserede og elektrificerede haveredskaber, der oversvømmer det danske marked. Men er det grelt, kan politiet skride ind og give et påbud om at stoppe arbejdet.

Efter politivedtægten kan politiet forbyde høj musik "eller lignende", "når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omboende...".

Men der findes ingen deciderede lovregler på området, fx en slags generelt ordensregulativ for hus- og haveejere.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund