Kan jeg siges op, fordi der skal installeres fjernvarme?

Jeg er blevet opsagt med 3 måneders varsel, da der skal installeres fjernvarme i stedet for elvarme plus der skal lægges nyt tag. Udlejer henviser til lejelovens paragraf 83.

Er tre måneder nok varsel, eller skal udlejer tilbyde mig en erstatningsbolig.

Svar:

Såfremt udlejer skal opsige efter § 83 stk. 1 litra b kræver dette, at udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Desuden kan opsigelse ikke ske, hvis det ombyggede ønskes benyttet af udlejer selv.

Du bør altså kræve en dokumentation fra udlejer, der viser, at du ikke kan bebo det lejede, mens ombygningen finder sted.

Varslingen i henhold til ovenstående opsigelse er 3 måneder.

Desuden skal udlejer tilbyde dig at leje en anden lejlighed i ejendommen, hvis der bliver en lejlighed ledig til overtagelse senest 3 måneder efter den flyttedag, hvor du er opsagt.

Yderligere skal udlejer samtidig med opsigelsen tilbyde dig at leje en lejlighed af samme art som det opsagte, hvis der efter ombygningen sker udleje af lejligheder.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk Jensen