Udløber tidsbegrænset lejemål automatisk?

Jeg ejer et parcelhus, der er lejet ud på en tidsbegrænset lejekontrakt i 10 år. Før udlejningen beboede jeg selv huset i 6 år. Udløber lejemålet automatisk på den i lejekontrakten anførte dato, eller skal lejerne siges op?

Kan lejer på nogen måde nægte at fraflytte til denne dato? De er pensionister, og vil højst sandsynligvis henvise til, at de ikke har mulighed for at skaffe en anden bolig.

Svar:

En tidsbegrænset lejeaftale udløber af sig selv pr. den angivne dato, og derfor skal den ikke opsiges i forvejen. Rent juridisk blev aftalen opsagt med et varsel på 10 år, da den blev indgået.

Men når der er gået så lang tid, gør du sandsynligvis klogt i at sende lejerne et brev, hvor du anmoder om at kunne besigtige det lejede nogle uger før den dag ... (skriv selv ind), hvor det efter den tidsbegrænsede lejeaftale skal være fraflyttet.

På den måde får du gjort opmærksom på, at det ikke skal opsiges, lige som du får en tilkendegivelse af, om lejerne agter at fraflytte frivilligt.

Hvis lejerne skulle nægte at flytte, kan du tvinge dem ud. Men prøv i første omgang med det omtalte brev.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund