Må vor nabo fjerne hækken?

Vi bor i et parcelhus med ellers gode naboer.

Denne weekend kom vi hjem til lidt af en overraskelse, hækken til den ene nabo var væk. Han havde uden at snakke med eller advisere os i forvejen savet hækken helt ned.

Hvordan forholder man sig i sådan en situation og hvad kan vi gøre ?

Kan vi bede ham om at sætte en hæk op i samme stand (1,80 m.) eller et plankeværk?

Hvordan med betaling, hæfter vi for 1/2 som er normalt mellem naboer ?

SVAR:

Jeres nabo har helt klart overtrådt hegnslovens § 12 stk. 1, idet naboen kun kan fjerne fælleshegnet, hvis det sker efter aftale med jer.

Kan I ikke blive enige, SKAL naboen henvende sig til hegnssynet, der afgør, om hans ønske kan opfyldes - hvad det sædvanligvis ikke kan.

I kan forlange, at naboen for egen regning retablere hegnet, og at der eventuelt opsættes et midlertidigt hegn (igen på naboens regning), indtil den nyplantede hæk kan danne et forsvarligt hegn", se hegnslovens § 15 stk. 1 og § 10 stk. 8.

Giver naboen sig ikke frivilligt, kan I anmode hegnssynet om at tage affære.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund