Etablering af ældre-kollektiv på landet.

Jeg har overvejet at anskaffe en ældre gård, ombygge den til 3-6 ferielejligheder, og efter nogle år at bruge den til ældre kollektiv for mig selv og nogle andre familier.

Hvordan kunne vi allerede nu bedst anskaffe, eje, bruge og udleje sådan en nedlagt gård?

Hvad nu, hvis det var muligt at købe et færdigt kompleks?

Er der nogle standardvedtægter eller regler, der dækker noget sådant?

Svar:

Hvis den ældre gård er beliggende i landzone, er det yderst vanskeligt at få amtets tilladelse til at etablere flere boenheder i ejendommen. Du bør betinge et køb af, at en sådan tilladelse kan opnås.

Hvis ejendommen er beliggende i byzone, er muligheder formentlig bedre. Den bedste organisationsform ville formentlig være en andelsboligforening.

Du bør, inden du kaster dig ud i projektet, drøfte dette med en advokat, som har ekspertise i boligkonstruktioner.

Der findes standardvedtægter for andelsboligforeninger, men i det foreliggende tilfælde skal der givetvis foretages en del rettelser og tilføjelser.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg