Kan en australsk statsborger arve et hus i Danmark?

En dansk ven af mig bad mig stille følgende spørgsmål:

Han er nu australsk statsborger. Hans forældre har et hus i Danmark. Kan han stå som ejer af boligen den dag hans forældre er borte?

SVAR:

Svaret er JA

Ifølge lov om erhvervelse af fast ejendom kan personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

Der gælder imidlertid den undtagelse, at justitsministerens tilladelse ikke er nødvendig, hvis den faste ejendom erhverves ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved gave til slægtninge i ret op- og nedstigende linje.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg