Skal fremleje ske til samme person i 2 år?

Vores søn bor til leje i en ejendom med mindre end 13 lejemål, men alligevel vil udlejeren, et større privat boligselskab, ikke modsætte sig at lejligheden bliver fremlejet. Vores søn bliver nemlig forflyttet til en anden by de næste 2 år.

Spørgsmålene er nu:

Skal fremlejen ske til samme person i 2 år, eller kan den fremlejes til forskellige personer i tilsammen 2 år?

Hvis en person fremlejer i f.eks. 1 år og derefter ønsker at fortsætte lejemålet i endnu 1 år, vil dette da kunne ske uden konsekvenser?

Kan udlejeren trods sit tilsagn om ret til fremleje, modsætte sig at fremlejen sker til flere personer?

Tilsagnet om fremleje er blevet givet ved et møde på udlejerens kontor for ca. 6 måneder siden, og er fornyligt blevet bekræftet telefonisk.

Kan udlejeren løbe fra sådan et løfte?

Skal vi benytte en standard lejekontrakt ved oprettelse af fremlejemålet?

Svar:

Jeres søn har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, og der kan udmærket være tale om fremlejemål med "forskellige personer" - for nu at svare med din egen betegnelse.

Ligeledes kan han forlænge et et-årigt fremlejemål med endnu et år, idet grænsen som sagt lyder på "indtil to år", jf. eventuelt lejelovens § 70.

Selv om udlejeren har accepteret et fremlejemål, bør jeres søn sørge for at udleje til et antal personer, der ikke overstiger antallet af beboelsesrum i lejligheden. For sker det, kan udlejeren modsætte sig fremlejemålet.

Et mundtligt løfte er lige så forpligtende - rent teoretisk - som et skriftligt. Men jeres søn gør klogt i at få udlejerens tilsagn skriftligt, idet han bevismæssigt kan få vanskeligt ved at dokumentere, han har fået udlejerens godkendelse af et fuldstændigt fremlejemål. Han kan eventuelt bede sin udlejer underskrive følgende:

"Hermed bekræfter... (udlejeren), at ...(jeres søn) må fremleje hele sin lejlighed i en periode på op til to år, mens han er forflyttet til en anden by. Dog må det samlede antal lejere i boligen ikke overstige antalet af lejlighedens beboelsesrum, lige som udlejer forinden skal have en kopi af remlejeaftalen, jf. lejelovens § 70 stk. 3".

Jeres søn bør benytte en såkaldt standardkontrakt til at fremleje boligen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund