Har vor nabo pligt til at klippe sin del af hækken?

Kære juridiske brevkasse

Tak for et rigtig godt initiativ. Jeg håber, I kan besvare følgende spørgsmål:

Min mand og jeg købte i november 1995 et hus, som har en lang fælles hæk med bagboen. Denne hæk var ikke blevet klippet mindst 2 år i træk, delvis fordi det hus, vi købte, var et skilsmissehus, der var udlejet, og lejerne havde ladet haven stå totalt urørt. På bagboens side var hækken heller ikke rørt, da dette hus også stod til salg på grund af skilsmisse.

Min mand klippede første gang hækken i sommeren 1996. Da den var slemt medtaget, var vi klar over, at der skulle et par års klipninger til, før den blev hæk igen. Han fik samtidig lov til at klippe hækken på bagbosiden også, for ellers ville den være væltet, når vinteren og sneen kom.

I det tidlige forår 1997 blev bagbohuset solgt! Vi bød den nye ejer velkommen "sådan over hækken"; hans eneste kommentar var, om vi ikke skulle få fældet den hæk, for han ville have en bøgehæk i stedet for. Vi var og er ikke interesseret i at fælde hækken og derved få næsten fælles grundareal med bagboen, hans store italienske svigerfamilie, 6 meget livlige børn + en stor hund.

Og så til spørgsmålet. Vi har nu klippet vores side af hækken både midt i juni og sidst i september i år for at få den pæn og tæt. Bagboen har ikke rørt hækken og har ganske tydeligt heller ikke til hensigt at gøre det.

Har vi nogle muligheder for at få ham pålagt at holde sin hæk behørigt klippet, så den ikke vælter?

Svar:

Ja, I kan godt få naboen pålagt at holde hækken "behørigt klippet". Det er blot at begære hegnssyn (via kommunen), for det fremgår klart af hegnsloven, at "hegnene skal stedse holdes i forsvarlig stand" (§18).

Send eventuelt i første omgang et brev til naboen, hvor I anmoder ham om at overholde hegnslovens regler, så hækken bliver klippet på hans side, idet den ellers risikerer at vælte.

Bed ham inden otte dage svare på, om han agter at gøre det, og hvis resultatet er negativt, kan I anmode hegnssynet om hjælp.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund