Kan vi kræve naboens æbletræ fældet eller beskåret?

Vi har købt et hus, hvor vi op til den ene nabo har en pudset mur som hegn i mellem naboens grund og vores eget hus. På naboens side står der et meget gammelt æbletræ med nogle store rødder. Æbletræet står placeret således, at det vokser skråt udfra muren og ind på naboens grund.

Vi har opdaget  (ligesom de tidligere ejere), at æbletræet ødelægger muren som slår revner. Revnerne er placeret således, at der overhovedet ikke kan være tvivl om, at det er æbletræet, der forvolder skaden. Den eneste løsning på problemet er at få fældet træet. Naboen har set revnerne, men vil ikke få fældet træet.

For det gode naboskabs skyld har vi tilbudt at fælde træet for hende, og hjælpe hende af med det, men det vil hun ikke høre tale om, idet hun ikke kan se, at der er et problem.

Jeg mener at have læst et sted, at man har ret til at få fjernet ting (her æbletræet), hvis det ødelægger som her en pudset mur. Er det korrekt ??

Derudover vil jeg gerne høre, hvordan man kommer videre med sagen, hvis vi har ret, dvs. får fældet træet. Vi har jo tilbudt at være temmelig behjælpelige, men det er jo blevet afslået.

SVAR:

I kan bede hegnssynet om at tage sig af uenigheden, for "den til hegnet stødende jord må ikke behandles eller benyttes således, at hegnet derved beskadiges", se hegnslovens § 19 stk. 1 under denne linjes lovsamling.

Jeg kan ikke vurdere, om det vil være nødvendigt at fælde hele træet eller blot at foretage en beskæring af træets rødder. Men denne vurdering kan I få hegnssynet til at foretage.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund