Istandsættelse af lejlighed ved fraflytning

Jeg er blevet sagt op i en fremlejet lejlighed pr. d. 01.02.1997.

Udlejer forlanger der skal tapeseres, males loft, karme og paneler og vægge. Dette er påført i lejekontrakt. Endvidere har vi fået at vide, at vi skal afhøvle og lakere gulvene. Dette er ikke påført i lejekontrakt. Der findes dog et ikke underskrevet tillæg til lejekontrakten, hvor gulvafhøvling står påført.

Hvilke dele af istandsættelsen skal vi sørge for?

Vi har indbetalt 3 mdr.'s husleje i depositum. Vedligeholdelseskonto har kr. 0, jvfr. lejekontrakt.

Vi overvejer at fraflytte og lade udlejer foretage istandsættelse. Vil vi kunne afkræves mere end depositum, såfremt der ikke er misligeholdelse af lejligheden?

Hvordan står vi i forhold til tilbagebetaling af depositum og varmepenge?

Svar

Ifølge lelelovens § 98, stk. 1 skal lejere aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt.

Hvis det lejede var nyistandsat ved fremlejemålets påbegyndelse, skal lejligheden afleveres i samme stand, da I som lejere har forpligtet jeg hertil. Dette gælder helt klart vedr. tapetsering, maling m.v., medens jeg har svært ved at se, at udlejeren kan kræve gulvafhøvling og lakering af gulve, da dette ikke er aftalt. Hvis I ikke har boet i lejligheden særligt længe, er en gulvafhøvling sandsynligvis slet ikke nødvendig. En såkaldt mellemslibning må formodes at være nok.

Hvis det lejede ikke var nyistandsat, skal I ikke sætte det i bedre stand. Det fremgår nemlig af lejelovens § 98, stk. 1, at det ikke kan pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede. Dette gælder, selv om det modsatte står i lejekontrakten, da bestemmelsen er ufravigelig.

Hvis I hæfter for dokumenterede istandsættelsesudgifter, kan i afkræves det fulde beløb, selv om dette er større end depositum.

Kan I ikke blive enige med udlejeren om istandsættelsesforpligtelsen ved fraflytning, kan dette spørgsmål indbringes for huslejenævnet, hvis der er et sådant i din kommune. Dette er omkostningsfrit, og kan enten ske allerede nu eller efter at der har været afholdt syn af lejligheden. Det kan du læse mere om på emne nr. 719.

Du kan på denne linie læse med mere om flytteopgøret på emne nr. 757 og om tilbagebetaling af depositum på emne nr. 758.

Mig bekendt kan udlejereren tilbageholde et passende beløb af depositum til sikkerhed for din betaling af et eventuelt efterbetalingsbeløb vedrørende varmeregnskabet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg