Hvordan sikrer vi os mod, at udlejer opkræver depositum fra flere lejere af samme lejlighed?

Først tak for denne sublime service !

Vi står foran, at skulle leje en lejlighed. Hvordan sikrer vi os imod, at udlejeren "udlejer" boligen til flere, for så at indkassere depositum, fremlejeafgift eller lignende fra os uden at vi får en bolig at bo i.

Spørgsmålet er aktuelt, da udlejeren jo sidder med trumferne og derfor kan "styre", hvornår depositum og lignende skal indbetales.

SVAR:

En udlejer kan ganske rigtigt kræve et depositum, før lejeren får det lejede stillet til sin rådighed. Udlejeren kan nemlig forlange at få pengene samtidig med, at lejeaftalen bliver indgået.

Skulle I nære tvivl til en udlejers troværdighed, kan I fx meddele, at han i stedet for kontanter får en skriftlig bankgaranti på beløbet, som frigøres pr. en bestemt dato (evt. dagen efter jeres aftalemæssige indflytningsdag) , såfremt I har fået adgang til det lejede.

Vil udlejeren ikke være med til denne ordning, så find en anden lejebolig. I så fald er han næppe en ærlig person!

Når I skriver "fremlejeafgift", må det bero på en misforståelse. Der skal ikke betales nogen afgift i forbindelse med de lejemål, hvor en lejer videreudlejer boligen helt eller delvis. Men i tilfælde af såkaldt fuldstændig fremleje, dvs. I lejer hele boligen, gør I klogt i at sikre jer, at jeres udlejer (dvs. den egentlige lejer) afleverer en kopi af aftalen med jer til sin udlejer (boligens egentlige ejer). I modsat fald risikerer I, at ejeren kan gøre indsigelse mod fremlejeaftalen, hvorefter I slet ikke får mulighed for at flytte ind.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund