Kan vor udlejer forhøje huslejen for 2 værelser med 1 måneds varsel?

Vi er to unge mænd som bor til leje (værelser) i privat bolig i Århus. Indtil nu har vi betalt hhv 1700,- og 1850,- pr. mdr. for værelser på ca 12 og 15 kvadratmeter incl el, varme og vand (fri adgang til vaskemaskine). Desuden deler vi fælles tekøkken og bad.

Vores udlejer har netop meddelt os, at fra og med 1/2-99 stiger huslejen med 200 kr. til hhv 1900,- og 2050,- pr. mdr.

Kan han uden videre gøre dette?

Hvis ikke, hvad kan vi så gøre?

 SVAR:

Rent praktisk foretages lejeforhøjelser af enkeltværelser, der er en del af udlejers bolig, på den beskrevne måde. Men juridisk set skulle forhøjelsen - efter lejelovens § 47 og 48 - varsles skriftligt med tre måneders varsel, og varslingen skulle tillige indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt om lejerens adgang til at gøre indsigelse. I kan derfor godt protestere.

Men det vil måske blot bevirke, at udlejeren opsiger aftalerne med jer, for det kan han frit gøre med en måneds varsel efter lejelovens § 82 litra a og 86 stk. 1 sidste pkt., som I kan læse under denne linjes lovsamling.

I kan anmode huslejenævnet om at vurdere det rimelige i den varslede huslejeforhøjelse efter boligreguleringslovens § 31 stk. 1, men en forhøjelse som den omtalte bliver næppe underkendt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund