Opsigelsesfrist i villalejlighed.

Min kæreste og jeg bor i en villalejlighed (3 vær. med bad + fælles køkken). Hun flyttede ind i år, og jeg har lejet den siden 15/8-1988, hvor jeg ikke modtog nogen lejekontrakt.

I 1992 blev der udfyldt en lejekontrakt på grund af omprioritering af nogle lån. Der blev ikke sat nogen tidsbegrænsning på lejemålet i denne lejekontrakt

Vi er nu blevet sagt op til den 28/9-97. Opsigelsesvarsel fra udlejers side er sat i lejekontrakten til 2 måneder, som jeg selv og udlejer har underskrevet....

Lidt mere info om huset:

Førstesalen (to værelser) er udlejet til anden lejer + udlejerens søn driver erhverv i kælderen

Hvilke paragraffer kan der opsiges efter ved et hussalg?

Hvad er vores opsigelsesfrist ? (3 måneder eller 1 år)

Kan der aftales fravigelser fra boligloven, som udlejer indikerer ved rettelser i lejekontrakten, f. eks ved at sætte opsigelsesfristen til 2 måneder?

Svar:

I kan under ingen omstændigheder opsiges med to måneders varsel, og det uanset, I har underskrevet kontrakten, for den kan ikke fravige lejelovens regler om opsigelse!

Efter det oplyste kan udlejeren forsøge at opsige lejemålet med den begrundelse, at han selv agter at benytte det lejede, men i så fald skal I have mindst et års opsigelsesvarsel. Han kommer dog næppe igennem med en sådan opsigelse, såfremt I protesterer, for villaen er tilsyneladende blevet til et to-familiehus (idet den rummer to lejligheder, såfremt lejeren af værelser har fri adgang til køkken?).

Udlejeren kan også forsøge sig med lejelovens § 83 litra f: "Når vægtige grunde i øvrigt gør det magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet". Men det vil ikke være vægtige grunde, at han ønsker at sælge huset, at det kan indbringe en bedre pris, hvis det er tømt for lejemål.

Send udlejeren et anbefalet brev, hvor I meddeler, at I anser opsigelsen for at være ugyldig, da den er i strid med lejeloven, og at I derfor agter at blive boende. Behold af bevismæssige grunde en kopi af brevet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund