Kan udlejer forhøje lejen, fordi lejligheden beboes af mere end een person?

Min søn bor i en to værelses lejlighed som sidste år har gennemgået en omfattende modernisering efter reglerne om byfornyelse.

Lejen er derfor fastsat af den pågældende kommune, samtidig med at der gives tilskud til huslejen i en nærmere fastsat årrække.

Min søn har nu modtaget et brev fra ejerens revisor, hvori han skriver, at " lejligheder som beboes af flere personer skal indbetale kr. 200,- ekstra per person for hver ekstra person i lejligheden p.g.a. slidtage". 

Så vidt jeg er orienteret skal lejeforhøjelse varsles med mindst 3 mdr., men i øvrigt tvivler jeg på at lejeforhøjelsen er lovlig.

Der skal dertil tilføjes, at min søn på et tidligere tidspunkt har fået udlejers accept på, at måtte udleje det ene værelse, uden at der blev stillet specielle krav.

SVAR:

Huslejen kan IKKE forhøjes med den omtalte begrundelse, og derfor kan din søn eventuelt sende udlejeren et anbefalet brev, som han - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af. Nemlig et brev, hvor han meddeler, at forhøjelsen er ugyldig, dvs. uden retsvirkning af noget art, da den på ingen måde opfylder lejelovens betingelser.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund