Må naboen chikanere med motorplæneklipper i tomgang og med papegøjesnak?

Jeg var i weekenden på besøg hos noget famillie, som har tre børn. Parret har swimming pool og i det gode sommevejr er der selvfølgelig lidt støj omkring denne i de perioder der blev badet.

Naboen til huset har set sig gal på famillien, og navnligt pool'en, som han mener forringer værdien af hans hus. Som ren provokation stiller han sin motorplæneklipper på et stykke med fliser og lader den køre i tomgang i flere timer, imens han selv arbejder i den anden ende af haven.

Parret har kontaktet politiet, men har fået det svar at så længe der ikke udvises fysisk vold kan de intet gøre.

Kan det virkelig være rigtigt at man sådan uden videre kan få lov til at forpeste et villa-kvarter med støj og udstødning fra plæneklipperen, helt uden formål???

Udover ovenstående udøver naboen en slags "forfølgelse" som næsten må anses for at være sygelig, f.eks. kan han finde på at sidde og lytte, hvis famillien spiser ude
om aftenen for derefter at gentage deres sætninger som en anden papegøje.

Kan man gøre noget som helst i denne situation, eller er man nødt til at flytte og håbe på, at de næste naboer ikke er børnefjendske?

SVAR:

   Det lyder som en modbydelig nabo!

   Umiddelbart er støjen ikke en politisag, men derimod et anliggende, som kommunens tekniske forvaltning skal tage sig af, da den er såkaldt miljømyndighed, og da her er tale om støjforurening. Men rent bevismæssigt  kan det blive vanskeligt at ramme naboen.

   Det samme gælder bevismæssigt  "papegøje-snakken" - eller hvad jeg nu skal kalde det.

   Den omtalte familie kan forsøge at sende et brev til politiet, hvor den anmoder om, at naboen får et påbud om ikke at forfølge den med støjforurening af gentagelse af sætninger, der kan høres gennem hækken. Men politiet kan afvise at tage sig af en sådan sag.

   Ellers kan familien forsøge at rette en henvendelse til kommunens   tekniske forvaltning på grund af den vedblivende larm fra en motordreven plæneklipper, der blot står og kører i tomgang.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund