Kan udlejer forringe vort halvtag?

Vi er en familie, der bor i et rækkehus i almennyttigt boligbyggeri.

Ved hver indgang er der bygget et udhus. I mellem vores og naboens udhus har vi, som mange andre, overdækket forhaven, efter kommunens og boligselskabets foreskrifter, selvfølgeligt godkendt af begge parter.

Nu forlanger samme boligselskab, at vi fjerner overdækningen af hensyn til håndværkerne, der skal isætte en ventilationsrist på 1. sal.

Hvis overdækningen fjernes, opsætter boligselskabet en ny og efter beboernes mening ringere overdækning, idet den kun dækker det halve areal.

Vi er mange beboere, der nægter at nedtage vores overdækning, hvordan står vi rent juridisk?

Svar:

Hvis I har opsat en overdækning efter boligselskabets retningslinier, og den er godkendt af boligselskabet, skal selskabet - efter min vurdering - retablere en lignende overdækning, når det har udført det andet arbejde, dvs. isættelsen af en ventilationsrist.

Der findes ingen regler i lov om almene boliger m.v., som I kan støtte jeres krav på. Men I kan henvise til lejelovens almindelige regel, dvs. § 56, som bestemmer følgende:

"Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensynstagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer".

Send boligselskaber en kollektiv, skriftlig protest - og forsøg eventuelt at få jeres repræsentanter til at gå aktivt ind i sagen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund