Må jeg kappe generende grene på min nabos birketræ?

Min nabos birketræ er placeret 10 cm fra skel og da min nabo og undertegnede ikke just er enige om, hvorvidt jeg har ret til at beskære den del af grenene på hans birketræ, der går ind over skellet, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke regler, der gælder på dette område.

Birketræet står som nævnt lige på den anden side af skellet, og da træer i sagens natur ikke respekterer menneskeskabte skel, rager en del af grenene naturligvis ind over min grund / indkørsel, hvilket primært om efteråret bevirker, at min indkørsel er fyldt med birkeblade. Da jeg gerne så, at i alt fald en del af disse blade blev hos naboen, har jeg bedt ham fjerne den del af grenene, der rager ind over skellet.

Tidligere har jeg været nødt til at fjerne de lavesthængende grene for overhovedet at kunne komme ind i min indkørsel uden at grenene skrabede taget paa min bil. Svaret var, at jeg bare kunne læse Hegnsloven: Det lykkedes mig ikke deri at konstatere, at min nabo har ret, har han det ?

Såfremt han ikke har ret, kan jeg da foranledige træet beskåret for hans regning; selvfølgelig efter at han har fået et passende varsel ?

Svar

Du kan benytte en enkelt regel i lov om hegn til at kappe grene af dine nabos træ. Nemlig § 19 stk. 2 og stk. 3, hvori der står følgende:

"Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien". (stk. 2)

"Grene, der på grund af alder, råd elller lignende skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne". (stk. 3).

Hvor stk. 2 giver dig en egentlig ret til direkte at bruge saven, bliver du nødt til at bede hegnsynet om hjælp for at få opfyldt stk. 3.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund