Skal jeg købe kontant eller overtage lånene?

Jeg overvejer pt. at handle 'kontant', dvs. at jeg selv skal forestå finansiering. Jeg har i den forbindelse besluttet, at låne det maksimale i realkreditinstitut, og her skal man jo stemple med 1,5%.

Sagen er imidlertid den, at der på nuværende tidspunkt er et lån i ejendommen på et tilsvarende beløb i et andet realkreditinstitut end det jeg ønsker at benytte. Dette lån vil blive indfriet i forbindelse med handlen.

Spørgsmålet er så: Kan jeg slippe/overtage de bestående stempelmærker, hvis jeg tinglyser inden disse lån indfries ?

Svar

Siden sommeren 1996 er praksis på dette område blevet skærpet.

Jeg mener ikke, at du kan få godskrevet stemplet på det gamle lån, hvis du handler kontant. Der er i så fald ikke den fornødne identitet mellem det gamle og det nye lån.

Du bør derfor købe huset med overtagelse af det eksisterende lån. Når skødet er tinglyst og gældsovertagelsen er bevilget, kan du ombytte lånet til et nyt realkreditlån og dermed få overført det gamle stempel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg