Hvilket varsel gælder for min opsigelse af mit klubværelse?

Jeg bor i et klubværelse, som jeg ønsker at opsige.

Hvad er de generelle vilkår vedr. opsigelse af lejekontrakt.

Og hvad hvis jeg opsiger den - har jeg så ret til at bo i den i hele opsigelsesperioden.

I skal have ros for at være hurtigere ude end boligministeriet - men hvorfor de ikke gør oplysninger som disse tilgængelige på nettet må ligge ind under MOBS (Manglende Oplysning til Borgerne om Samfundet)

Svar:

Når du bor til leje i et klubværelse, dvs. et værelse, der ikke er en del af udlejerens bolig, kan du opsige lejemålet med tre måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Det fremgår af lejelovens § 86 stk. 1.

Du har ret til at blive boende i hele opsigelsesperioden. Men flytter du, før fristen udløber, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje klubværelset, så dit huslejetab kan begrænses, idet du som udgangspunkt skal betale husleje i hele opsigelsesperioden. Men det udlejeren kan få ind ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for dig.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund